Begeleiden van starters

Ga je starten met een nieuwe onderneming? We begeleiden jou dusdanig dat je je meteen kan richten op jouw ondernemerschap. Denk aan inschrijving KvK, zaken m.b.t. Belastingdienst, aanvraag financiering, ondersteuning opstellen ondernemersplan. Alles om een goede start te maken!

Opzetten en inrichten van administratie

We richten jouw administratie in. Daarbij wordt in overleg met jou bekeken welk administratieve software het best bij jouw bedrijf past. Samen wordt bekeken welke posten voor jou relevant zijn.

Dagelijkse boekhoudkundige verwerking

We sorteren, ordenen en coderen en verwerken online de boekstukken. Ook verwerken we betalingen voor jouw onderneming.

Salaris- en personeelsadministratie

Je kunt kiezen uit een compleet pakket of losse modules. Denk bijvoorbeeld ook aan ziekmeldingprocedures, verlofregistraties. Uiteraard kunt u de dienstverlening ten alle tijden laten aanpassen. Wij bewegen graag met jouw onderneming mee.

Managementinformatie (MARAPS)

Heeft jouw organisatie behoefte aan managementinformatie? Wij richten het systeem in en verwerken alle gegevens op basis van wat je wilt: maandelijks, per kwartaal of half jaar.

Fiscale aangiften en communicatie

ADM Hendriks verzorgt al uw fiscale aangiften (onder andere omzet-, inkomsten-, loon- en vennootschapsbelasting) conform deadlines. Er wordt proactief meegedacht. Wil je een bezwaar ingediend hebben? Wij zorgen ervoor en stemmen in overleg met jou altijd alles af.

Advisering op breed terrein

Heb je behoefte aan een sparringpartner of aan een gedegen advies? Of dit nu financieel, fiscaal, subsidie en/of HRM gebied betreft; Wij zorgen voor het juiste advies op maat.

Notuleren en secretariële ondersteuning

Heb je tijdelijk ondersteuning nodig (bijvoorbeeld vanwege ziekte of zwangerschapsverlof) op het gebied van verslaglegging of notuleren tijdens overlegsituaties? Of het nu een MT overleg is of een aandeelhoudersvergadering: Wij hebben veel ervaring op dit gebied.

Interimmanagement

Elke organisatie heeft soms tijdelijk behoefte aan financiële specialisten, salarismedewerker en/of adviseur. Bijvoorbeeld vanwege extra drukte, speciale projecten, groei, ziekte of zwangerschap.

Kopje koffie?

Ik kom graag vertellen wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen.

Bel of mail me